Odbyłeś przymusową kwarantannę z powodu koronawirusa Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie!

Odbyłeś przymusową kwarantannę z powodu koronawirusa? Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie!

W dobie pandemii koronawirusa przymusowa kwarantanna czy izolacja domowa nikogo już chyba nie dziwi. Nazywana przez wielu aresztem domowym, rzeczywiście znacząco ogranicza nasze prawa, nakładając na nas wiele obowiązków. Niestety, zdarza się, że kwarantanna oznacza utratę pracy lub możliwość wykonania zlecenia. W sytuacji bezpodstawnego, na przykład wskutek pomyłki, wysłania danej osoby na kwarantannę, może ona rościć prawo do otrzymania odszkodowania.

Od chwili ogłoszenia epidemii koronawirusa w Polsce, do Rzecznika Praw Obywatelskich systematycznie napływają skargi, często wraz z wnioskami o odszkodowanie za poniesione straty materialne. Sprawy te dotyczą nie tylko nakładanej przez inspekcję sanitarną kwarantanny domowej, równie często odnoszą się do kwarantanny granicznej. Przeważnie dotyczą one popełnianych błędów w określaniu błędów rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny, a także nieuzasadnionego przedłużenia izolacji, podyktowanej błędnymi wynikami testów lub zwłoki w wykonaniu badania oraz w podaniu jego wyniku.

Niesłuszna kwarantanna – kiedy i jak dochodzić swoich praw?

Jeżeli uważasz, że odbyta przez ciebie kwarantanna została niesłusznie nałożona lub dostrzegasz nieprawidłowości w jej ustaleniu nałożeniu i masz dowody na potwierdzenie swojej racji, nie zwlekaj z wystąpieniem o odszkodowanie. Od decyzji inspektora sanitarnego prawo daje nam możliwość odwołania się do inspektora wojewódzkiego. Na skorzystanie z tej możliwości mamy nieprzekraczalny okres 14 dni od dnia otrzymania powyższej decyzji. W przypadku odrzucenia naszego odwołania przez inspektora wojewódzkiego, mamy jeszcze możliwość na wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania decyzji o odrzuceniu.

W przypadku naruszenia prawa przy skierowaniu na kwarantannę, można rościć prawa do odszkodowanie od Skarbu Państwa. Jeśli sąd administracyjny przychyli się do naszej skargi, uznając wydanie decyzji o kwarantannie za niezgodną z prawem, możemy wnieść powództwo o odszkodowanie za wydanie wadliwej prawnie decyzji.

W żadnym razie nie powinno się opuszczać miejsca odbywania kwarantanny lub izolacji ze względu na ich przymusowy charakter. Nie mając jeszcze decyzji o ich bezprawności, należy pozostać w wyznaczonym przez sanepid miejscu. W przeciwnym razie, za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny, grożą bardzo wysokie kary, których wysokość określa ustawa.

Jak możesz ocenić poniesione straty?

Nieuzasadnione nałożenie lub przedłużenie kwarantanny zdecydowanie narusza dobra osobiste osoby poszkodowanej. Uznanie jej przez sąd za niezgodną z prawem, daje możliwość ubiegania się o przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dochodzenie swoich praw z tytułu bezprawnie nałożonej kwarantanny może być długą batalią i należy uzbroić się w cierpliwość, a jej rozpoczęcie i prowadzenie spoczywa na osobie poszkodowanej, która może występować w sporze z inspekcją sanitarną osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy firm zajmujących się odzyskiwaniem należnego odszkodowania. 

Ze względu na różne aspekty prawne ustalonej w sposób niesłuszny kwarantanny, a także różne sytuacje materialne osób poszkodowanych, ustalenie wysokości należnego odszkodowania jest sprawą indywidualną. Ograniczenie swobody przemieszczania się, możliwości rozwijania swoich pasji lub podwyższania swoich kompetencji zawodowych, ograniczanie do minimum kontaktów z rodziną i wreszcie ewentualnej utraty pracy i stałego źródła utrzymania oraz wszystkich konsekwencji finansowych, które za sobą ten stan niesie z pewnością jest najlepszym uzasadnieniem pozwu roszczeniowego. Stopień poniesionych szkód materialnych (utrata pracy, brak środków do życia lub możliwości opłacenia wynajmowanego mieszkania lub czynszu) i niematerialnych (uszczerbek na zdrowiu psychicznym, załamanie nerwowe, depresja) jest różny w zależności również od wieku poszkodowanego. Szkodę można też określić w rzeczywistych wydatkach, jakie ponieśliśmy w czasie odbywania kwarantanny, ale także w utraconych korzyściach – brak możliwości stawienia się na rozmowę o pracę lub na szkolenie podwyższające kwalifikacje itd. Dana szkoda powinna zostać w miarę możliwości dokładnie wyliczona i precyzyjnie określona kwotą pieniężną.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij